köszönet / thanks

Köszönet Csejdy Rékának, Rózsás Líviának, Wirth Imrének és Készman Józsefnek
a Pantone-borítóképeim kommunikációjáért és a Műcsarnok támogatásáért.

Thanks to Réka Csejdy, Lívia Rózsás, Imre Wirth & József Készman (Kunsthalle Budapest)
for communicating my Pantone cover images.