Kiadvány / Print design (2013)

ColourSchool
Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról
2012/13-as tanév

A ColourSchool projekt egy filmvetítéseken alapuló, komplex érzékenyítő program, melyben 17 középiskolai osztály (9 budapesti és 7 vidéki) vesz részt egy iskolaéven keresztül. A projekt célja a diákok szociális érzékenységének, társadalmi tudatosságának és nyitottságának növelése, bevándorlással kapcsolatos ismereteinek bővítése, valamint pedagógusaik tájékoztatása - mindennek következtében a Magyarországon élő bevándorlók (harmadik országbeli állampolgárok) elfogadottságának javítása, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése. A többlépcsős program fontos tényezője a filmek közvetlen hatása, a fiatalkorúak fogékonysága, aktivizálása, alkotóvá és szakértővé válása, valamint a preventív, idegenellenességet megelőző, előítélet-lebontó jelleg. A projekt során információhordozó kvízkérdőív és kiadvány készül, melyek terjedésével megsokszorozódik a program hatása. A projektet a középiskolások körében elvégzett, hiánypótló hatásvizsgálat zárja.

The key element of the ColourSchool project based on screenings, is the creation and implementation of the methodogy for a complex programme which increases the sensitivity of 16 secondary school classes through a whole school year. The aim of the project is to increase their social sensitivity, social awareness and openness and also to extend their knowledge concerning immigration, to inform their teaches and as a resnet to improve the integration and acceptance of citizens of the third country living in Hungary. The impact of the films, the responsiveners of the youth and making them more active, creative and knowledgable are all key factors as well as the preventive anti-xenophobic nature of the project. In the course of the project a quiz questionarie and a booklet will be made and by the distribution of these the impact and the efficiency of the programme gets multiplied.The project closes with an assessment for secondary school students which fills a gap.