Könyvsorozat-tervezés / Book series design (2010)

Mérleg könyvek újratervezése
(papírból készült, térbeli betűkompozíciók,
kötetek, plakátok, brosúra, animáció)

Re-design of ’Mérleg könyvek’ book series
(Paper cutout, three-dimensional letterforms,
books, posters, flyer, animation)

Mérleg könyvsorozat olyan szövegeket publikál, amelyek alkotói kiemelkedő helyet foglalnak el az egyetemes kultúrtörténetben – tudományban, művészetekben, valamely vallási hagyományban –, ugyanakkor stílusuk, esszéisztikus eleganciájuk vonzó olvasmánnyá teszi őket. A kötetek viszonylag kicsinyek, könnyedén elférnek egy zakózsebben vagy egy női táskában is, az írások pedig elolvashatók akár egyetlen ülésre is.
A tervezéskor a hordozó formának és a hordozott tartalomnak ezt a harmóniáját igyekeztem továbbgondolni. Ezért lett vezérmotívum a papír mint univerzális szöveghordozó és a betű mint univerzális szövegalakító összjátéka. A borítók mindig a könyv alapproblémáját fenomenalizálják, anélkül azonban, hogy közvetlenül illusztratívvá válnának (némiképp hajazva ezáltal a transzavantgárd mimézis-tilalom kulturális paneljére): a papír burjánzó alakíthatóságára épülő formakompozíciók asszociatív allúziókat létesítenek, amelyek önálló kapcsolatba léphetnek a könyvben kifejtettekkel. Ilyen módon a borító és a formátum prológ és posztszkriptum az olvasás fogalmi gyakorlatához, ambíciója szerint nem egyszerűen az eszme exhibíciója, hanem egyszersmind annak expressziója is.

My design consists in the re-design of ’Mérleg könyvek’ a book series composed mainly of essays in philosophy and aesthetics. The overall conception unifying the individual volumes is that every cover features a photograph of a hand-made (folded, crumpled, burnt-out etc.), paper-based letterform composition, making use of the optical possibilities offered by light/shadow effects. The individual compositions make thematic reference to the topics discussed in the books. The overall conception refers to the mutually facilitating dynamic of idea, letter and paper in the experience of reading.
Zene: Tori Amos: Mr Zebra, Instrumental version

Fotók / Photos: Andorka Tímea, Polgárdi Ákos

Kiállítva / Exhibited in:
XVII. Országos Tervezőgrafikai Biennálé /
17th National Biennial of Graphic Design, Hungary (201011)
Aranyrajzszög kiállítás / Golden drawing-pin exhibition (2011)