Betűkompozíció / Type composition (2007)

Martin Heidegger: Lét és idő, 40. §
(plakát és enteriőr)

Martin Heidegger, Being and Time, § 40
(Poster and interior)